Asigurarea specială (multirisc)

pentru Măcelar, Brutar și Patiser