+49 170 5475261

Luni-vineri: 9:00 - 19:00

Economii

 

Economie cu subvenții de stat

 

În calitate de persoană care economisește pentru locuință vi se acordă un împrumut extrem de avantajos.

Cu contractul de economii pentru locuință economisiți în mod regulat sume de bani pe parcursul mai multor ani. Perioada minimă de economisire este între 12 și 80 de luni. Când capitalul dvs. a atins un anumit procent din suma economiilor pentru locuință,  aveți dreptul conform contractului la plata sumei respective. Atunci primiți întreaga sumă pe care ați stabilit-o ca și țintă de economisire. Diferența care vă lipsește o primiți de la casa de economii sub forma unui împrumut extrem de avantajos.

 

Valoarea subvențiilor: Sporuri acordate salariaților pentru realizarea de economii (Arbeitnehmersparzulage)

  Single Căsătorit
Suma maximă subvenționată pe an 470 € 940 €
Valoarea subvenției pe an 9 % 9 %
Limitele venitului impozabil 40.000 € 80.000 €

 

Valoarea subvențiilor: Prime pentru construirea de locuințe (Wohnungsbauprämie)

  Single Căsătorit
Suma maximă subvenționată pe an 700 € 1.400 €
Valoarea subvenției pe an 10% 10 %
Limitele venitului impozabil 35.000 € 70.000 €

 


Întrebări și răspunsuri privind economiile pentru locuință – generalități

Ce sunt economiile pentru locuință? 

Ideea de bază a economiilor pentru locuință o reprezintă întemeierea unei colectivități, care se ajută reciproc la realizarea planurilor legate de locuințe – așa-numitul colectiv de economii pentru locuință

În acest sens un exemplu simplificat: 10 persoane au nevoie pentru o locuință proprie de 100.000 Euro fiecare. Fiecare economisește anual 10.000 Euro: După 10 ani fiecare dispune de suma necesară economisită și își poate astfel îndeplini dorința de a avea o locuință proprie. Dacă cele 10 persoane care economisesc se unesc, atunci prima poate primi deja după un an suma de 100.000 Euro economisită în comun, devenind astfel mândrul proprietar al unei locuințe. În anul al doilea doar 9 persoane economisesc câte 10.000 Euro, primul proprietar de locuință plătind colectivului rata de rambursare.

Concluzionând, nouă dintre membri și-au îndeplinit dorința mai repede, și nici cel din urmă nu și-a atins obiectivul mai târziu.

Ce se înțelege prin plată?

Casa de economii pentru locuință calculează în raportul „timp x bani“ un indice de evaluare, care trebuie atins înainte de alocare, la un termen stabilit. Dacă persoana care economisește a îndeplinit cu economiile sale toate condițiile tarifului, suma prevăzută în contractul de economii pentru locuință este plătită. După plată persoana care economisește poate dispune imediat de suma din contractul de economii, iar după depunerea garanțiilor corespunzătoare poate beneficia și de împrumutul pentru locuință.

Care sunt avantajele economiilor pentru locuință?

- garantarea patrimoniului
- solicitarea de prime de la stat
- posibilități complexe de utilizare în scopul gospodăririi locative
- garantarea pentru viitor a dreptului de acordare a împrumutului
- rată mică, fixă
- independență față de piața de capital
- posibilitatea rambursării anticipate

Ce reprezintă taxa de încheiere a contractului?

La încheierea unui contract de economii pentru locuință se percepe o taxă de încheiere a contractului. Cuantumul acesteia se stabilește după o cotă procentuală din suma economiilor pentru locuință și este în prezent de 1%.  

Ce este suma economiilor pentru locuință?

Suma economiilor pentru locuință este suma pentru care se încheie contractul de economii pentru locuință. Aceasta este compusă din depozitele de economii pentru locuință împreună cu împrumutul așteptat.

Ce se înțelege prin depozitele de economii pentru locuință?

Depozitele de economii pentru locuință se compun din contribuțiile pentru realizarea de economii, dobânzile acordate precum și primele acordate de stat (primă pentru construirea de locuințe și sporuri acordate salariaților pentru economii). 

Ce înseamnă contribuție regulată pentru realizarea de economii?

Contribuția regulată pentru realizarea de economii se raportează întotdeauna la suma economiilor pentru locuință și garantează persoanei care economisește faptul că suma prevăzută în contractul de economii pentru locuință va fi plătită într-un interval previzibil.   .

Ce reprezintă un beneficiu?

În cazul decesului persoanei care economisește, o altă persoană (soț sau terț) poate fi înregistrată ca și beneficiar, pe numele căreia contractul de economii pentru locuință poate fi transcris și căreia îi va fi plătit. În acest caz nu avem nevoie de certificat de moștenitor, ci doar de prezentarea certificatului de deces și a actului de identitate. Specificație: în cazul titularilor de contract minori numirea de beneficiari este exclusă (părinții nu pot face donații în numele copiilor minori).

Ce este împrumutul pentru locuință?

După acordarea sumei prevăzute în contractul pentru economii pentru locuință se poate solicita un împrumut pentru locuință cu dobândă avantajoasă în vederea finanțării activităților legate de locuință. Valoarea împrumutului pentru locuință rezultă de regulă din diferența dintre suma economiilor pentru locuință și depozitele de economii pentru locuință. Caracteristicile principale ale împrumutului sunt dobânda mică și fixă pe toată perioada de derulare a contractului precum și posibilitatea unei garanții subordonate.

Ce înseamnă contribuția de rambursare?

Contribuțiile de rambursare reprezintă plățile lunare pentru plata dobânzilor și pentru restituirea împrumutului pentru locuință. Valoare contribuției de rambursare este constantă pe toată perioada de derulare a împrumutului.

Ce este cesiunea?

1. Cesiunea unei garanții funciare – în principal în cazul finanțărilor noi / reeșalonării datoriilor:
Scutește de înregistrarea în cartea funciară a unei noi garanții funciare în favoarea noului împrumutător. Cu toate acestea, condițiile garanției funciare cesionate precum rata dobânzii, prestațiile secundare și executarea trebuie să corespundă cerințelor noului împrumutător.  În principiu, cesionarea către noul împrumutător se înscrie în cartea funciară.
2. Cesionarea drepturilor rezultate dint-un contract de economii pentru locuință.
Contractele de economii pentru locuință pot fi cesionate în cadrul unei finanțări către o instituție terță.

Ce se înțelege prin asigurarea de viață pe termen limitat?

 În vederea asigurării unui împrumut se recomandă frecvent o asigurare de viață pe termen limitat. Aceasta este scadentă la decesul asiguratului, evitându-se astfel rămânerea de datorii financiare către urmași.


Cere oferta in limba romana!

Economie cu subventii de stat (Bausparvertrag)


 

© 2024 Asigurari.de