+49 170 5475261

Luni-vineri: 9:00 - 19:00

Asigurare in domeniul persoana juridica(firme)

 

Asigurare de răspundere civilă pentru firme!

 

„Asigurarea de răspundere civilă pentru meseriași și în construcții - acoperire exclusivă” oferită de noi a fost premiată de Franke und Bornberg cu nota maximă:

Dacă aveți o afacere, nu sunteți responsabil doar pentru averea și dezvoltarea pozitivă a acesteia. În unele situații, trebuie să vă protejați afacerea și împotriva pretențiilor unor terți împotriva averii unității. Iar aceste pretenții pot fi îndreptățite, dacă respectivul terț a suferit un prejudiciu din cauza dumneavoastră, a angajaților dumneavoastră sau a produselor dumneavoastră. Există însă și pretenții neîndreptățite a căror respingere este importantă pentru afacere, dar nu poate fi finanțată cu ușurință. În această situație, asigurarea de răspundere civilă a unităților comerciale vă oferă un sprijin puternic.
Dacă împotriva dumneavoastră sunt îndreptate pretenții la daune interese, noi analizăm pentru dumneavoastră dacă acestea sunt îndreptățite. În caz afirmativ, noi satisfacem pretențiile și vă protejăm împotriva riscului pentru averea unității dumneavoastră.
Dacă pretențiile nu sunt îndreptățite, noi le respingem pentru dumneavoastră, chiar și în instanță, dacă este nevoie. La secțiunea Detalii aflați cum puteți să vă protejați unitatea în mod optim împotriva pretențiilor îndreptățite și neîndreptățite la daune interese, cu asigurarea de răspundere civilă a unităților comerciale. Câteva exemple de prestații vă ajută să apreciați în ce măsură este afectată unitatea dumneavoastră de riscuri de răspundere civilă.

 

Stabilirea corectă a nevoilor este importantă

Chiar și cea mai bună asigurare își îndeplinește scopul în mod optim numai dacă nevoile au fost constatate în prealabil și implementate corect.
Mulți dintre clienții noștri au întrebări pentru noi legate de posibilitățile de protecție împotriva pretențiilor de răspundere civilă. La unele dintre acestea vă oferim răspunsul în secțiunea „Întrebări și răspunsuri”.

 

Un mic extras din lista de prestații (Tarife)

 

 
Daune rezultate din activitate

- subtraversări / subzidiri

 

100.000 €

 

 

 

 

 

- alte daune rezultate din activitate, inclusiv
daune în ateliere, ștergerea de date
și daune produse bunurilor
predate în scopul montajului

 

100.000 €

Franșiză: 500 EUR pentru daune în ateliere

 

 

 

 

 

- daune rezultate din activitate cu ocazia
lucrărilor de reparație sau a altor lucrări
efectuate asupra unor autovehicule,
utilaje de lucru autopropulsate și remorci
aparținând altor persoane

 

-

 

-

 

100.000 €

 

Răspunderea civilă pentru produsero

-  răspundere civilă extinsă pentru produse, pentru comerțul cu produse ale unor terți

 

100.000 €
Franșiză: 250 €

 

100.000 €
Franșiză: 250 €

 

250.000 €
Franșiză: 250 €
inclusiv producția

 

Daune patrimoniale

- daune patrimoniale rezultate din lucrări

 

-

 

-

 

250.000 €
Franșiză: 250 €

 

- pretenții de drept public pentru daune patrimoniale în urma unei alarmări accidentale

 

25.000 €

 

25.000 €

 

 

 

- pierderi de utilități și costuri suplimentare cu energia

 

250.000 € 

 

500.000 € 

 

 

 

- consultanță în domeniul energetic

100.000 €

 

100.000 €

 

250.000 €

 

Daune ale obiectelor primite în custodie

- utilaje de lucru, utilaje de construcții, stivuitoare și autovehicule nesupuse înmatriculării

 

-

 

500.000 €
Fără limitare în timp
Franșiză: 500 €

 

 
Fără limitare în timp
Franșiză: 500 €

 

Daune ale bunurilor luate în chirie

- daune ale clădirilor luate în chirie, produse prin alte riscuri 

 

500.000 €
Franșiză: 250 €

 

1.000.000 €
Franșiză: 250 €

 

 
Franșiză: 250 €

 

Extinderea acoperirii prin asigurare

- dispariția de bunuri în urma unor avarii ale sistemelor de detectare a pericolelor

 

-

 

-

 

250.000 €
Franșiză: 2500 €

 

- dispariția de chei, carduri cu cod și transpondere ale altor persoane

 

250.000 € 

 

500.000 € 

 

 

 

- daune conexe remedierilor ulterioare

 

-

 

-

 

250.000 €
Franșiză: 250 €
inkl. 50.000 € pentru Contribuția personală și Pierderea producției

 

Riscuri private

- răspundere civilă privată pentru toți proprietarii / administratorii

 

 
Optimal

 

 

 
Optimal

 

 
Exclusiv inclusiv toate proprietățile imobiliare private (acoperire în subsidiar)

 

- asigurare de răspundere civilă privată a crescătorilor de animale

 

 
Câini

 

 
Câini

 

 
Câini și cai

 

 

 asigurat (până la suma asigurată)
- nu este asigurat

 

 

Detalii

Nicio unitate(firma) nu este ca cealaltă
Există un singur aspect pe care toate companiile îl au în comun: Pentru anumite daune trebuie să răspundeți, adică să le reparați. Iar această obligație este, de regulă, nelimitată, uneori chiar și cu consecința insolvenței.

De exemplu, răspundeți pentru

  • daune cauzate în mod culpabil, indiferent dacă de către dumneavoastră personal sau de către angajații dumneavoastră,
  • încălcări ale obligației de asigurare a siguranței circulației,
  • daune aduse mediului înconjurător de unitatea(firma) dumneavoastră,
  • în caz de accident de muncă, atunci când instituțiile de asigurare socială pot îndrepta regres pentru costurile ulterioare.

Asigurarea de răspundere civilă a unităților(firme) comerciale se ocupă de analiza problematicii răspunderii, de respingerea pretențiilor neîndreptățite și de satisfacerea pretențiilor îndreptățite. Acestea pot avea ca obiect atât vătămări de persoane, cât și daune materiale.

Când este vorba despre averea altora
Uneori nu se aplică niciunul dintre aceste cazuri. Anumite categorii profesionale, de exemplu avocați, notari, consultanți fiscali, evaluatori sau administratori de clădire, dar și asociații și uniuni, pot provoca așa numite daune patrimoniale, prin consultanță greșită și calcule eronate. Acest lucru înseamnă că cel prejudiciat pierde bani. Pentru această situație, oferim asigurări de răspundere civilă pentru daune patrimoniale.

În acest domeniu, puteți să beneficiați direct de experiența noastră: Pentru multe ramuri, avem pregătite concepte de acoperire care indică și includ exact cauzele de răspundere tipice pentru respectiva ramură.

 

Exemple de prestații

Ca să puteți repara ceea ce s a întâmplat

Cel care produce o daună trebuie să îl aducă pe cel prejudiciat, cel puțin din punct de vedere economic, în situația în care s ar fi aflat dacă nu s ar fi produs dauna. Acesta este, în esență, principiul pe care este clădit dreptul răspunderii în Germania. În acest context, capacitatea de plată, adică patrimoniul cauzatorului, nu are relevanță: dauna produsă trebuie reparată. Câteva exemple:

  • Într un magazin, un client se împiedică de o găleată de curățenie, lăsată în urmă din neatenție, și se rănește. Casa de asigurări de sănătate a clientului îndreaptă regres cu privire la costurile cu tratamentul, iar angajatorul persoanei accidentate emite pretenții cu privire la restituirea indemnizației de concediu medical. Totodată, trebuie achitate daune morale. Asigurarea de răspundere civilă a unităților comerciale acoperă aceste cheltuieli, deoarece proprietarul magazinului își încălcase obligația de asigurare a siguranței circulației.

  • O țiglă căzută de pe o schelă cade pe un pieton și îl rănește. Unitatea de montare de acoperișuri responsabilă este eliberată de consecințele financiare, prin asigurarea sa de răspundere civilă a unităților comerciale.

  • Un frizer nu acoperă suficient îmbrăcămintea clientului său. În timpul vopsirii părului, îmbrăcămintea clientului este murdărită. Frizerul poate însă să se bazeze pe asigurarea sa de răspundere civilă a unităților comerciale, deoarece, în cadrul conceptului pentru unități de meserii, aceasta include și daunele produse proprietății clientului în legătură cu activitatea profesională (daune rezultate din activitate).

Asigurarea de răspundere civilă a unităților comerciale trebuie să fie cea mai importantă componentă a managementului de riscuri la nivelul unității dumneavoastră, deoarece, în principiu, răspunderea dumneavoastră este nelimitată. De aceea, se poate întâmpla cu ușurință să fie pus în pericol patrimoniul unității dumneavoastră și, astfel, și existența acesteia.

Dacă doriți să aflați detalii despre cum puteți să vă protejați unitatea în mod optim împotriva consecințelor financiare ale unor pretenții la daune interese, contactați ne. Vă vom oferi cu plăcere consultanță.

Cu ce sume răspund dacă produc daune unui terț?

În principiu, nelimitat, deoarece legea cere ca persoana prejudiciată să fie readusă, cel puțin din punct de vedere financiar, în situația în care s ar fi aflat dacă nu s ar fi produs dauna. Astfel, riscul de răspundere pune mereu în pericol existența unității.

Cât de mare ar trebui să fie suma asigurată?

Se poate alege între diferite sume asigurate. Acest aspect se bazează și pe experiențe în privința sumelor de răspundere deja plătite în anumite cazuri. Trebuie însă să aveți în vedere faptul că acest lucru nu este o garanție că nu se pot produce și daune mai mari. Vă rugăm să calculați împreună cu noi nevoile individuale ale dumneavoastră.

Cum ar trebui să fie concepută asigurarea mea de răspundere civilă a unităților comerciale?

Cel mai important aspect este ca unitatea dumneavoastră și toate activitățile pe care le desfășurați la nivelul unității să fie menționate și asigurate în mod expres. Totodată, în fiecare ramură există cauze de răspundere tipice, adică anumite activități și situații care pot genera pretenții la daune interese. De aceea, am elaborat concepte de asigurare pentru numeroase ramuri, în care sunt menționate și incluse în asigurare riscurile tipice, pentru a vă putea oferi o asigurare optimă.


Cere oferta in limba romana!

Asigurare de răspundere civilă pentru firme ­(Betriebshaftpflichtversicherung)


 

Asigurare importantă!

 


Asigurarea de avocat

Asigurarea de avocat

Asigurare de bunuri

Asigurare de bunuri

Asigurarea pentru masini, utilaje,...

Asigurarea pentru masini, utilaje,...


 

 

© 2024 Asigurari.de