Asigurare de răspundere civilă pentru firme!

 

„Asigurarea de răspundere civilă pentru meseriași și în construcții - acoperire exclusivă” oferită de noi a fost premiată de Franke und Bornberg cu nota maximă:

Dacă aveți o afacere, nu sunteți responsabil doar pentru averea și dezvoltarea pozitivă a acesteia. În unele situații, trebuie să vă protejați afacerea și împotriva pretențiilor unor terți împotriva averii unității. Iar aceste pretenții pot fi îndreptățite, dacă respectivul terț a suferit un prejudiciu din cauza dumneavoastră, a angajaților dumneavoastră sau a produselor dumneavoastră. Există însă și pretenții neîndreptățite a căror respingere este importantă pentru afacere, dar nu poate fi finanțată cu ușurință. În această situație, asigurarea de răspundere civilă a unităților comerciale vă oferă un sprijin puternic.
Dacă împotriva dumneavoastră sunt îndreptate pretenții la daune interese, noi analizăm pentru dumneavoastră dacă acestea sunt îndreptățite. În caz afirmativ, noi satisfacem pretențiile și vă protejăm împotriva riscului pentru averea unității dumneavoastră.
Dacă pretențiile nu sunt îndreptățite, noi le respingem pentru dumneavoastră, chiar și în instanță, dacă este nevoie. La secțiunea Detalii aflați cum puteți să vă protejați unitatea în mod optim împotriva pretențiilor îndreptățite și neîndreptățite la daune interese, cu asigurarea de răspundere civilă a unităților comerciale. Câteva exemple de prestații vă ajută să apreciați în ce măsură este afectată unitatea dumneavoastră de riscuri de răspundere civilă.

 

Stabilirea corectă a nevoilor este importantă

Chiar și cea mai bună asigurare își îndeplinește scopul în mod optim numai dacă nevoile au fost constatate în prealabil și implementate corect.
Mulți dintre clienții noștri au întrebări pentru noi legate de posibilitățile de protecție împotriva pretențiilor de răspundere civilă. La unele dintre acestea vă oferim răspunsul în secțiunea „Întrebări și răspunsuri”.

Detalii

Nicio unitate(firma) nu este ca cealaltă
Există un singur aspect pe care toate companiile îl au în comun: Pentru anumite daune trebuie să răspundeți, adică să le reparați. Iar această obligație este, de regulă, nelimitată, uneori chiar și cu consecința insolvenței.

De exemplu, răspundeți pentru

  • daune cauzate în mod culpabil, indiferent dacă de către dumneavoastră personal sau de către angajații dumneavoastră,
  • încălcări ale obligației de asigurare a siguranței circulației,
  • daune aduse mediului înconjurător de unitatea(firma) dumneavoastră,
  • în caz de accident de muncă, atunci când instituțiile de asigurare socială pot îndrepta regres pentru costurile ulterioare.

Asigurarea de răspundere civilă a unităților(firme) comerciale se ocupă de analiza problematicii răspunderii, de respingerea pretențiilor neîndreptățite și de satisfacerea pretențiilor îndreptățite. Acestea pot avea ca obiect atât vătămări de persoane, cât și daune materiale.

Când este vorba despre averea altora
Uneori nu se aplică niciunul dintre aceste cazuri. Anumite categorii profesionale, de exemplu avocați, notari, consultanți fiscali, evaluatori sau administratori de clădire, dar și asociații și uniuni, pot provoca așa numite daune patrimoniale, prin consultanță greșită și calcule eronate. Acest lucru înseamnă că cel prejudiciat pierde bani. Pentru această situație, oferim asigurări de răspundere civilă pentru daune patrimoniale.

În acest domeniu, puteți să beneficiați direct de experiența noastră: Pentru multe ramuri, avem pregătite concepte de acoperire care indică și includ exact cauzele de răspundere tipice pentru respectiva ramură.

Un mic extras din lista de prestații (Tarife)

  Pur  Basis  Premium
Daune rezultate din activitate
- subtraversări / subzidiri 100.000 €    
- alte daune rezultate din activitate, inclusiv
daune în ateliere, ștergerea de date
și daune produse bunurilor
predate în scopul montajului

100.000 €

Franșiză: 500 EUR pentru daune în ateliere

   
- daune rezultate din activitate cu ocazia
lucrărilor de reparație sau a altor lucrări
efectuate asupra unor autovehicule,
utilaje de lucru autopropulsate și remorci
aparținând altor persoane
- - 100.000 €
Răspunderea civilă pentru produsero
-  răspundere civilă extinsă pentru produse, pentru comerțul cu produse ale unor terți 100.000 €
Franșiză: 250 €
100.000 €
Franșiză: 250 €
250.000 €
Franșiză: 250 €
inclusiv producția
Daune patrimoniale
- daune patrimoniale rezultate din lucrări - - 250.000 €
Franșiză: 250 €
- pretenții de drept public pentru daune patrimoniale în urma unei alarmări accidentale 25.000 € 25.000 €  
- pierderi de utilități și costuri suplimentare cu energia 250.000 €  500.000 €   
- consultanță în domeniul energetic 100.000 € 100.000 € 250.000 €
Daune ale obiectelor primite în custodie
- utilaje de lucru, utilaje de construcții, stivuitoare și autovehicule nesupuse înmatriculării - 500.000 €
Fără limitare în timp
Franșiză: 500 €

 
Fără limitare în timp
Franșiză: 500 €

Daune ale bunurilor luate în chirie
- daune ale clădirilor luate în chirie, produse prin alte riscuri  500.000 €
Franșiză: 250 €
1.000.000 €
Franșiză: 250 €
 
Franșiză: 250 €
Extinderea acoperirii prin asigurare
- dispariția de bunuri în urma unor avarii ale sistemelor de detectare a pericolelor - - 250.000 €
Franșiză: 2500 €
- dispariția de chei, carduri cu cod și transpondere ale altor persoane 250.000 €  500.000 €   
- daune conexe remedierilor ulterioare - - 250.000 €
Franșiză: 250 €
inkl. 50.000 € pentru Contribuția personală și Pierderea producției
Riscuri private
- răspundere civilă privată pentru toți proprietarii / administratorii

 
Optimal

 
Optimal
 
Exclusiv inclusiv toate proprietățile imobiliare private (acoperire în subsidiar)
- asigurare de răspundere civilă privată a crescătorilor de animale

 
Câini

 
Câini
 
Câini și cai

 

 asigurat (până la suma asigurată)
- nu este asigurat

Exemple de prestații

Ca să puteți repara ceea ce s a întâmplat

Cel care produce o daună trebuie să îl aducă pe cel prejudiciat, cel puțin din punct de vedere economic, în situația în care s ar fi aflat dacă nu s ar fi produs dauna. Acesta este, în esență, principiul pe care este clădit dreptul răspunderii în Germania. În acest context, capacitatea de plată, adică patrimoniul cauzatorului, nu are relevanță: dauna produsă trebuie reparată. Câteva exemple:

  • Într un magazin, un client se împiedică de o găleată de curățenie, lăsată în urmă din neatenție, și se rănește. Casa de asigurări de sănătate a clientului îndreaptă regres cu privire la costurile cu tratamentul, iar angajatorul persoanei accidentate emite pretenții cu privire la restituirea indemnizației de concediu medical. Totodată, trebuie achitate daune morale. Asigurarea de răspundere civilă a unităților comerciale acoperă aceste cheltuieli, deoarece proprietarul magazinului își încălcase obligația de asigurare a siguranței circulației.

  • O țiglă căzută de pe o schelă cade pe un pieton și îl rănește. Unitatea de montare de acoperișuri responsabilă este eliberată de consecințele financiare, prin asigurarea sa de răspundere civilă a unităților comerciale.

  • Un frizer nu acoperă suficient îmbrăcămintea clientului său. În timpul vopsirii părului, îmbrăcămintea clientului este murdărită. Frizerul poate însă să se bazeze pe asigurarea sa de răspundere civilă a unităților comerciale, deoarece, în cadrul conceptului pentru unități de meserii, aceasta include și daunele produse proprietății clientului în legătură cu activitatea profesională (daune rezultate din activitate).

Asigurarea de răspundere civilă a unităților comerciale trebuie să fie cea mai importantă componentă a managementului de riscuri la nivelul unității dumneavoastră, deoarece, în principiu, răspunderea dumneavoastră este nelimitată. De aceea, se poate întâmpla cu ușurință să fie pus în pericol patrimoniul unității dumneavoastră și, astfel, și existența acesteia.

Dacă doriți să aflați detalii despre cum puteți să vă protejați unitatea în mod optim împotriva consecințelor financiare ale unor pretenții la daune interese, contactați ne. Vă vom oferi cu plăcere consultanță.

Cu ce sume răspund dacă produc daune unui terț?

În principiu, nelimitat, deoarece legea cere ca persoana prejudiciată să fie readusă, cel puțin din punct de vedere financiar, în situația în care s ar fi aflat dacă nu s ar fi produs dauna. Astfel, riscul de răspundere pune mereu în pericol existența unității.

Cât de mare ar trebui să fie suma asigurată?

Se poate alege între diferite sume asigurate. Acest aspect se bazează și pe experiențe în privința sumelor de răspundere deja plătite în anumite cazuri. Trebuie însă să aveți în vedere faptul că acest lucru nu este o garanție că nu se pot produce și daune mai mari. Vă rugăm să calculați împreună cu noi nevoile individuale ale dumneavoastră.

Cum ar trebui să fie concepută asigurarea mea de răspundere civilă a unităților comerciale?

Cel mai important aspect este ca unitatea dumneavoastră și toate activitățile pe care le desfășurați la nivelul unității să fie menționate și asigurate în mod expres. Totodată, în fiecare ramură există cauze de răspundere tipice, adică anumite activități și situații care pot genera pretenții la daune interese. De aceea, am elaborat concepte de asigurare pentru numeroase ramuri, în care sunt menționate și incluse în asigurare riscurile tipice, pentru a vă putea oferi o asigurare optimă.

Exemple de daune acoperite de asigurarea de răspundere civilă a unității/persoane juridice(firme)

1) Daună patrimonială
a) O firmă de meserii execută defectuos lucrări într un hotel. În acest fel, hotelul suferă un prejudiciu patrimonial, pentru că în urma greșelii firmei de meserii, camera nu poate fi dată în chirie.
Cuantumul prejudiciului: cca. 85.000 euro

b) Angajata unei firme de curățenie spală pardoseala din anticamera unei bănci și uită să amplaseze indicatorul corespunzător. Un client alunecă și suferă o fractură complicată care presupune un tratament îndelungat și o incapacitate de muncă pe mai multe luni. Astfel, se produc pierderi de venituri. Dauna este considerată o daună patrimonială consecutivă, deoarece a intervenit în urma unei vătămări a unei persoane. Se angajează răspunderea civilă a unității.

c) Din cauza amplasării unor indicatoare greșite de către angajații unei firme de construcții de drumuri, se produce un accident. Există vătămări de persoane, o parte dintre vehicule suferă daună totală economică. În această situație, asigurarea de răspundere civilă a unității acoperă pretențiile la daune interese ale părților implicate.

 

2) Daune patrimoniale rezultate din lucrări și servicii
Un instalator a fost contractat pentru lucrări de mentenanță la o centrală termică de perete pe gaz, din cantină. În acest scop, angajatul trebuie să închidă robinetul principal de gaz. După finalizarea lucrării sale, acesta uită să deschidă robinetul principal de gaz și, din greșeală, ia cu el cheia de la subsolul tehnic. Astfel, cantina nu poate servi mâncare la ora prânzului. Operatorul cantinei emite pretenții cu privire la profitul nerealizat.
Cuantumul daunei: cca. 30.000 euro

 

3) Daune patrimoniale rezultate din activitatea de consultant energetic pentru clădiri
Asiguratul a fost contractat pentru elaborarea certificatului energetic al unei construcții noi de dimensiuni mari. Angajatul face o greșeală de tipar și indică o clasă superioară. După vânzare, se constată greșeala, iar cumpărătorul solicită anularea tranzacției de vânzare. Acesta emite pretenții cu privire la onorariul notarial, taxele de intabulare și cheltuielile cu creditul.
Cuantumul daunei: cca. 15.000 euro

 

4) Daune patrimoniale rezultate din activitatea secundară ca expert
Un maistru montator de acoperișuri desemnat ca expert de camera de meserii trebuie să analizeze dacă o lucrare de reabilitare a unui acoperiș tip terasă a fost realizată în mod corespunzător. Acesta ajunge la concluzia că lucrările au fost executate corect. În raportul său însă, acesta consemnează din greșeală că lucrările nu sunt de ultimă generație, din punctul de vedere al materialelor folosite și al execuției. În timpul reabilitării presupus necesare, se descoperă greșeala. Expertului îi este angajată răspunderea pentru cheltuielile inutile.
Cuantumul daunei: cca. 80.000 euro

 

5) Costuri rezultate din ștergerea/ reorganizarea de date
Asiguratul a fost contractat pentru a reinstala rețeaua unui cabinet mare de consultanță fiscală. În acest context, angajatul face o greșeală la reimplementarea copiei de siguranță a datelor. Astfel, timp de o lună, toate datele de client de pe un server nu sunt salvate și se pierd. Datele clienților trebuie reintroduse manual, cu un efort foarte ridicat. Se emit pretenții pentru costurile rezultate astfel.
Cuantumul daunei: cca. 11.000 euro

 

6) Daune patrimoniale rezultate din pretenții de drept public în urma unei alarmări greșite
Asiguratul a fost contractat pentru a instala balustrade noi pe scări. În timpul lucrărilor de sudură necesare, fumul generat declanșează o alarmă de incendiu. Fiind un complex de clădiri mare, pompierii mobilizează dispozitivul mare. Pentru intervenția inutilă, administrația locală emite pretenții cu privire la cheltuielile de deplasare.
Cuantumul daunei: cca. 3.500 euro

 

7) Daune de încărcare și descărcare cu deteriorarea încărcăturii terților
Un meseriaș în construcții primește o livrare de materiale. La descărcare, montatorii dau o mână de ajutor, iar la scoaterea materialelor din vehiculul de livrare al transportatorului, aceștia deteriorează ușa acestuia.
Cuantumul daunei: cca. 1.500 euro

 

8) Daune la conducte și conductoriLa executarea unor lucrări subterane, o firmă de construcții deteriorează cu miniexcavatorul un cablu de fibră optică. Liniile telefonice din zonă sunt întrerupte timp de mai multe zile.
Cuantumul daunei: cca. 18.000 euro

 

9) Lucrări de subzidire, lucrări de subtraversare și vibrații din cauza unor lucrări cu soneta
Pentru realizarea unui canal de apă uzată, trebuie realizată o subtraversare sub un zid de limitare. În urma unei asigurări insuficiente, zidul se prăbușește. Lucrările cu soneta executate în imediata vecinătate produc vibrații în urma cărora se fisurează o clădire.
Cuantumul daunei: cca. 150.000 euro

 

10) Alte daune rezultate din activitate (denumite și daune rezultate din prelucrări)
Prin acoperișul tip terasă al supermarketului din oraș se infiltrează apă. Montatorul de acoperișuri a fost contractat pentru a repara învelitoarea acoperișului. În timp ce sudează benzile de bitum, acesta ține arzătorul prea mult în poziție, iar învelitoarea acoperișului ia foc. Întreaga învelitoare este distrusă și trebuie reînnoită complet. Supermarketul emite pretenții cu privire la costurile cu noua etanșare cu bitum pe o suprafață de 1.500 mp.
Cuantumul daunei: cca. 40.000 euro

 

11) Lucrări de demolare și de spargere
În timpul unor lucrări de demolare a unui perete despărțitor, cade un element rezultat din demolare și deteriorează gresia.
Cuantumul daunei: cca. 1.000 euro

 

12) Daune rezultate din apă uzată, inundații, fungi și mucegai
După reparația unei conducte de scurgere din pivniță, instalatorul uită să realizeze racordul la conducta principală de scurgere. Apa uzată evacuată produce o daună importantă.
Cuantumul daunei: cca. 35.000 euro

 

13) Cerere de chemare în judecată pentru plata unei lucrări, aflată în soluționare
Beneficiarul este de părere că în urma lucrărilor executate de către asiguratul nostru, a suferit o daună de 20.000 EUR la proprietatea sa. Întrucât încă nu a plătit factura pentru lucrarea asiguratului, în valoare de 1.500 EUR, declară că va face o compensare. „Până nu se lămurește treaba cu dauna, rețin plata în acest cuantum”, spune beneficiarul. Plata lucrării poate fi solicitată numai prin instanță.
Cuantumul total al daunei: cca. 25.000 euro

 

14) Materiale predate de către beneficiar
Beneficiarul pune la dispoziția meseriașului materialele de construcții. La punerea în operă a acestora, meseriașul deteriorează părți ale materialelor de construcții.
Cuantumul daunei: cca. 8.000 euro

 

15) Daune produse prin azbest și vată minerală
Instalatorul a fost contractat pentru ca în cadrul reabilitării unei clădiri vechi să înlocuiască conductele din întreaga clădire. În acest scop, întâi trebuie scoase țevile vechi. Angajatul nu își dă seama că învelitoarea conține azbest și se apucă de lucru cu flexul. Astfel, sunt degajate cantități mari de fibre de azbest. Încăperile contaminate trebuie supuse unei ample lucrări de îndepărtare a azbestului.
Cuantumul daunei: cca. 80.000 euro

 

16) Costuri crescute cu energia și cu apa
Instalația electrică nu a fost realizată corect, motiv pentru care nu se realizează comutarea între curent de zi și curent de noapte. Costurile suplimentare îi sunt facturate instalatorului.
Cuantumul daunei: cca. 800 euro

 

17) Daune materiale rezultate din dirijarea greșită a automacaralelor altor persoane (acoperire subsidiară)
Furnizorul de materiale de construcții face o livrare pe șantier. Asiguratul profită de ocazie pentru a muta propriile sale materiale de construcții, cu ajutorul operatorului de macara. Acesta nu are vizibilitate asupra punctului de descărcare. Din cauza unui gest cu mâna neclar al asiguratului nostru, operatorul de macara coboară încărcătura pe o grădină de iarnă care suferă daune grave. Elementele căzute produc daune semnificative asupra amenajării de înaltă calitate. Proprietarul casei îi solicită operatorului de macara să îi restituie costurile cu reparația grădinii de iarnă. Furnizorul de materiale de construcții refuză și face trimitere la asiguratul nostru.
Cuantumul daunei: cca. 35.000 euro

 

18) Daune produse de instalații fotovoltaice de până la 25 kWp
O avalanșă pornită de pe suprafața modulului deteriorează un vehicul parcat imediat sub acesta.
Cuantumul daunei: cca. 3.000 euro

 

19) Răspunderea civilă în calitate de proprietar, locatar, arendator, beneficiar al unor terenuri, clădiri sau încăperi (inclusiv garaje și locuri de parcare), chiar dacă acestea sunt date în folosință unor terți. Pe timp de iarnă, nu a fost îndeplinită obligația de curățare și de împrăștiere de materiale antiderapante, iar un pieton alunecă și își rupe piciorul.
Cuantumul daunei: cca. 2.500 euro

 

20) Riscul investitorului la nivel de unitate
În timpul unor lucrări de construcții pentru mărirea unui atelier, se descarcă materiale de construcții pe stradă, care stânjenesc circulația. Un conducător auto care a văzut prea târziu obstacolul își avariază autovehiculul.
Cuantumul daunei: cca. 4.000 euro

 

21) Pierderi de utilități
Conducta de alimentare a unei instalații pe gaz, care a fost înlocuită, este neetanșă, motiv pentru care se scurge gaz și se creează un consum suplimentar însemnat.
Cuantumul daunei: cca. 3.000 euro

 

22) Daune conexe remedierilor ulterioare
Instalatorul a fost contractat pentru pozarea conductelor în clădirea nouă a societății de asigurare. În acest scop, furnizorul său de materiale de construcții îi livrează doi paleți cu țevi cu diametre diferite. Angajatul confundă paleții și montează țevile greșite la etaj. Din păcate, greșeala este observată numai după finalizarea lucrărilor. Deoarece pereții sunt deja tencuiți, iar faianța este deja montată, totul trebuie spart.
Cuantumul daunei: cca. 18.000 Euro

 

23) Costuri conexe remedierii viciilor
Pe conducta de apă pozată de instalator s au format găuri din cauza coroziunii. Apa scursă prin punctele deteriorate a pătruns în camera aflată dedesubt, unde s a desprins tapetul și s au format pete de apă. Pentru remedierea acestor vicii, trebuie spart peretele pentru a înlocui țevile defecte.
Cuantumul daunei: cca. 7.000 euro

 

24) Daune materiale la imobile luate în chirie:
– asupra unor încăperi închiriate dintr o clădire, în timpul unor deplasări în interes de serviciu,
– asupra unor clădiri și/sau încăperi luate în chirie sau în arendă (nu în leasing), pentru scopuri ale unității o firmă a luat în chirie o hală de depozitare. Din cauza unor lucrări de sudură necorespunzătoare, se produce un incendiu în urma căruia arde hala de depozitare
Cuantumul daunei: cca. 1,5 milioane euro

 

25) Daune materiale la
– utilaje de lucru autopropulsate, nesupuse înmatriculării și/sau asigurării,
– stivuitoare, nesupuse înmatriculării și/sau asigurării,
– alte utilaje și echipamente de lucru fără autopropulsare, pe care asiguratul le a luat în chirie sau în comodat pe termen scurt (cel mult 3 luni) Asiguratul închiriază un elevator de la un comerciant de utilaje de construcții, pentru 2 luni. În timpul execuției lucrărilor de construcții, elevatorul este avariat din cauza unei erori de deservire. Reparația durează 2 săptămâni. Comerciantul de utilaje de construcții îi solicită asiguratului restituirea costurilor cu reparația, compensarea pierderii în valoare și restituirea beneficiilor nerealizate cu elevatorul nou.
Cuantumul daunei: cca. 45.000 euro

 

26) Asigurare pentru răspundere ulterioară/ daune intervenite la un moment ulterior
La doi ani după închiderea unității de meseriași, un fost client cere unității daune interese.
Cuantumul daunei: cca. 2.500 euro

 

27) Activități secundare în sensul art. 5 din Legea germană privind reglementarea meseriilor
Clientul îi propune asiguratului (montator de acoperișuri) să execute o lucrare de zidărie necesare pentru execuția lucrărilor la acoperiș. Deoarece această lucrare reprezintă mai puțin de 1% din volumul total al contractului, iar pentru montatorul de acoperișuri ar fi nerentabil să contracteze o unitate de zidărie pentru această lucrare parțială specializată, acesta execută singur lucrarea (acest lucru nu trebuie însă să se întâmple în mod regulat). Cu această ocazie, rezultă pretenții din cauza unei pietre care a căzut și a avariat un autovehicul.
Cuantumul daunei: cca. 600 euro

 

28) Utilizarea tehnologiilor de internet
Asiguratul descarcă informații de pe internet și prinde un virus. Apoi îi trimite clientului, prin e mail, informații despre produse (și virusul). Virusul distruge datele clientului.
Cuantumul daunei: cca. 4.500 euro

 

29) Asigurare extinsă de răspundere civilă pentru produse; vătămări de persoane sau daune materiale rezultate din defecte materiale cauzate de lipsa unor proprietăți promise Conductele livrate pentru un depozit frigorific (a căror utilitate pentru transportarea de amoniac a fost promisă în mod expres de către asigurat) s au rupt în zona cordonului de sudură. Din cauza vaporilor de amoniac evacuați, alimentele depozitate nu mai pot fi folosite.
Cuantumul daunei: cca. 20.000 euro

 

30) Daune la bunuri străine aflate în grija sau în custodia asiguratului, în baza unui acord expres Un investitor cumpără module pentru instalarea unui sistem fotovoltaic. În baza unui contract de custodie separat, acesta predă modulele către firma de montaj, cu dispoziția de a le instala la un moment ulterior. Până la instalarea modulelor, firma de montaj le depozitează într un container. Un angajat al firmei uită să încuie containerul, iar modulele sunt furate.
Cuantumul daunei: cca. 25.000 euro

 

31) Daune produse prin efectul câmpurilor electromagnetice
Din cauza unei antene montate greșit, se produc deranjamente ale calculatoarelor din clădirea învecinată.
Cuantumul daunei: cca. 1.400 euro

 

32) Daune legate de chei (dispariția unor chei sau carduri cu cod aparținând altor persoane)
Un meseriaș pierde cheia pe care a primit o de la beneficiar. Sistemul de închidere trebuie înlocuit.
Cuantumul daunei: cca. 6.800 euro

 

33) Surpări, alunecări de teren, surpări din cauza apei freatice
Din cauza subtraversării necorespunzătoare a unui drum, se surpă carosabilul.
Cuantumul daunei: cca. 170.000 euro

 

34) Subcontractarea:
– pentru asigurați
– activități proprii de construcții
O unitate de zidărie obține un contract de construcții cu o valoare mare. Pentru a putea respecta graficul, asiguratul contractează o altă unitate de zidărie (subcontractant) pentru a l ajuta. Subcontractantul cauzează pe șantier o daună asigurată. Unitatea de zidărie (asiguratul) răspunde pentru această daună, însă poate recurge la regres împotriva subcontractantului.
Cuantumul daunei: cca. 5.000 euro

 

35) Subcontractarea:
– pentru toate activitățile de construcții de care asiguratul rămâne străin
În cadrul unor lucrări de modificare constructivă, unitatea de zidărie subcontractează o unitate de tencuire. Subcontractantul cauzează pe șantier o daună asigurată. Unitatea de zidărie (asiguratul) răspunde pentru această daună, însă poate să recurgă la regres împotriva subcontractantului.
Cuantumul daunei: cca. 8.000 euro

 

36) Declarații de renunțare la obiecții
Prin condițiile comerciale generale ale cumpărătorului asiguratului, convenite în mod valabil, asiguratul renunță la drepturile pe care le are conform art. 377, art. 378 din Codul comercial german, potrivit cărora, în cazul unei tranzacții comerciale bilaterale, cumpărătorul trebuie să verifice imediat marfa și să ridice obiecții în caz de vicii pentru a nu și pierde drepturile. De exemplu, cumpărătorul asiguratului nu verifică imediat grosimea profilurilor de montaj pentru stratul acoperitor al pereților exteriori, pe care le a comandat la asigurat. Drept urmare, fațada se rupe și avariază autovehicule staționate.
Cuantumul daunei: cca. 26.000 euro

 

37) Punerea la dispoziție de personal
Asiguratul pune la dispoziția unui terț un muncitor necalificat. Acesta cauzează o daună care nu s ar fi produs în condiții de calificare suficientă. Utilizatorul recurge la regres împotriva asiguratului.
Cuantumul daunei: cca. 7.000 euro

 

38) Condiții de vânzare și de livrare (clauza privind condițiile comerciale generale)
Potrivit condițiilor de livrare ale asiguratului, convenite în mod valabil, asiguratul răspunde pentru daune consecutive care excedează dauna materială numai în caz de neglijență gravă, de ex. avarierea unui autovehicul în timpul reparației, în urma căreia autovehiculul staționează pentru mai mult timp decât ar fi fost necesar pentru reparația inițială (a trebuit comandat un parbriz).
Cuantumul daunei: cca. 2.000 euro

 

39) Asigurarea preventivă și clauza de eroare
După încheierea unei asigurări de răspundere civilă a unității, unitatea de tâmplărie pentru construcții activează și în domeniul montării de acoperișuri, însă a uitat să îi notifice asigurătorului său acest lucru. Acum, firma cauzează o daună în calitatea ei de montator de acoperișuri. Dacă acum îi comunică asigurătorului imediat această omitere și plătește prima ajustată ulterior, dauna va fi analizată de către asigurător.
Cuantumul daunei: cca. 8.000 euro

 

40) Execuția de lucrări de copaci necesare pentru execuția contractului:
– lucrări de defrișare și de tăiere a crengilor,
– tăieri de copaci și mutarea de copaci mari,
– detonări de cioturi și de rădăcini
Pentru a putea executa lucrarea de mărire a unui garaj, firma de meserii trebuie să taie un copac pe terenul destinat lucrării. În timpul lucrărilor de tăiere, copacul cade în direcția greșită și produce o daună gravă grădinii de iarnă a vecinului.
Cuantumul daunei: cca. 38.000 euro

Exemple de daune care intră sub incidența răspunderii civile în domeniul mediului înconjurătort

1) Asigurarea de răspundere civilă în domeniul mediului înconjurător
În urma unui incendiu, materialele de izolare dintr o clădire cauzează daune de înnegrire în vecinătate.
Cuantumul daunei: cca. 90.000 euro

 

2) Asigurarea de daune aduse mediului înconjurător
În timpul unor lucrări de zugrăvire, o găleată de 20 de litri cu vopsea de fațadă cu solvenți cade în pârâul mic de pe terenul beneficiarului. Populațiile de scoici mici de râu și de melci ai lui Des Moulin, indigene acelui mediu, dispar. Din cauza pieirii fâșiei de trestie în avalul râului, populațiile de Oxygastra curtisii nu mai găsesc hrană. Autoritatea de protecție a naturii solicită recultivarea habitatelor. Deoarece numărul de indivizi ajunge la nivelul anterior de abia după 4 sezoane de vară, trebuie plătită o compensație pentru pierderile intervenite între timp.
Cuantumul daunei: cca. 180.000 euro

 

3) Asigurare de răspundere civilă de bază în domeniul mediului înconjurător
Un pardositor montează pardoseli sintetice într o clădire de birouri nouă și folosește un adeziv special. Vaporii adezivului se răspândesc pe întregul etaj. Deoarece pardositorul a uitat să protejeze suficient etajul, investitorul intră în încăpere cu o țigară aprinsă. Jarul țigării este suficient pentru a aprinde vaporii de adeziv. Explozia generează funingine care acoperă întreaga clădire. Aceasta trebuie reabilitată în întregime.
Cuantumul daunei: mult peste 200.000 euro

 

4) Asigurare de răspundere civilă de regres în domeniul mediului înconjurător
Un instalator de instalații de încălzire racordează sistemul de încălzire furnizat, la rezervor. Racordurile nu sunt etanșe. Se scurge ulei, care ajunge în pânza freatică. Sunt necesare reabilitări ample pentru care proprietarul sistemului tehnic se îndreaptă cu regres împotriva instalatorului.
Cuantumul daunei: cca. 150.000 euro

Exemple de daune care intră sub incidența răspunderii civile profesionale

Daune patrimoniale directe, adică daune‑interese, atunci când, din cauza propriei greșeli sau propriei erori, o persoană suferă pierderi financiare sau trebuie să suporte cheltuieli suplimentare.

1) Unul dintre angajații dumneavoastră se îmbolnăvește, iar dumneavoastră nu puteți să respectați un termen important în cadrul proiectului.

 

2) Din greșeală încălcați drepturi de autor, de marcă sau de licență.

 

3) Faceți o greșeală în cadrul cercetării, într un raport de expertiză sau într un contract, iar clientul dumneavoastră suferă astfel o daună financiară


Cere oferta in limba romana!

Asigurare de răspundere civilă pentru firme ­(Betriebshaftpflichtversicherung)


 

Asigurare importantă!

 


Asigurarea de avocat

Asigurarea de avocat

Asigurare de bunuri

Asigurare de bunuri

Asigurarea pentru masini, utilaje,...

Asigurarea pentru masini, utilaje,...


 

 

© 2023 FinanzShop Toate drepturile rezervate.