+49 170 5475261

Luni-vineri: 9:00 - 19:00

Asigurare de clădiri / imobiliară (Wohngebäudeversicherung)

 

Asigurare de clădiri/imobiliară rezidențiale

 

Cu asigurarea noastră de clădiri rezidențiale, vă simțiți bine și în siguranță între proprii patru pereți: beneficiați de o asigurare optimă pentru deteriorări produse asupra casei sau duplexului dumneavoastră prin foc, apă din conductă sau spargeri de conductă, furtună și grindină și chiar prin catastrofe naturale, precum inundații.


Apropo:

Tariful nostru Premium oferă o garanție de asigurător anterior care vă garantează toate prestațiile oferite de asigurătorul dumneavoastră anterior.

 

Avantajele asigurării de clădiri rezidențiale

Cu garanția noastră a inovării, îmbunătățirile viitoare ale prestațiilor, scutite de contribuții, se aplică imediat și asupra contractului dumneavoastră.

În perioada de valabilitate a vechiului dumneavoastră contract, puteți să beneficiați deja de prestațiile noastre - fără costuri suplimentare!


Pagubele produse prin graffiti pot fi incluse în asigurare: noi acoperim costurile pentru îndepărtare.

 

 

 

De ce este utilă asigurarea pentru clădiri rezidențiale rezidențiale ?

 

Pentru dumneavoastră ca proprietar este enorm de important să vă protejați casa împotriva pierderii parțiale sau totale, cu o asigurare de clădiri rezidențiale, deoarece imobilul dumneavoastră reprezintă un activ valoros.

Asigurarea noastră de clădiri rezidențiale vă oferă acoperire nelimitată, la valoarea reconstrucției, în cazul unor daune produse de foc, apă din conductă sau spargere de conductă, furtună sau grindină.
În mod opțional, puteți să încheiați și o asigurare împotriva catastrofelor naturale.


Cele două tarife Basis și Premium cuprind și clădirile secundare utilizate în scopuri particulare, pavilioane de grădină, șoproane și sere, boxe de deșeuri, instalații de iluminat, garaje și carporturi, marchize și antene parabolice.

Dacă doriți să adaptați asigurarea de clădiri rezidențiale la nevoile dumneavoastră, puteți să o personalizați
prin extindere cu elementele noastre de asigurare. Pentru o casă protejată complet.

 

 

Prestații ale asigurării de clădiri rezidențialeder

 

Daune produse prin foc, apă din conductă sau spargere de conductă, furtună sau grindină

 

   

Daune produse prin negru de fum, fum, topire și pârjolire

 

 

Furt asupra unor bunuri legate fix de clădire

 

 

Fără obiecție de neglijență gravă

 

10.000 €  

Cazare la hotel în cazul în care clădirea este nelocuibilă

 

100 EUR/zi până la 100 de zile 500 EUR/zi până la 365 de zile

Onorarii de experți peste 25.000 EUR

 

 

Deteriorarea clădirii de către terți

 

 

Costuri de reparare a neetanșeităților

 

 

 

 

Prestații suplimentare ale asigurării de clădiri rezidențiale

 

Daune produse prin catastrofe naturale

Protejați-vă clădirea rezidențială împotriva catastrofelor naturale, precum inundație și acumulare după ploi torențiale, cutremur, alunecare de teren.

 

Daune la obiecte de sticlă

Protejați-vă geamurile de sticlă și celelalte suprafețe de sticlă din clădirea dumneavoastră rezidențială. Noi acoperim și costurile pentru schele și macarale, până la 2.500 EUR.

 

Conducte de scurgere

Protejați-vă conductele de scurgere ale clădirii, pe teren și în afara acestuia, până la suma de 6.000 EUR.

 

Smart Home

Asigurați, practic împotriva oricăror riscuri, echipamentele tehnice moderne, precum instalații fotovoltaice, sisteme smart interconectate pentru jaluzele, echipamentele de climatizare și de securitate.

 

 

Așa vă ajutăm în caz de spargere a unei conducte de apă

 

În timp ce familia Schneider se află în vacanță, o țeavă se sparge în baie.

După ce se întorc din vacanță, familia Schneider descoperă daune considerabile provocate de apă.

Noi acoperim costurile hoteliere până când casa va fi din nou locuibilă.

Noi acoperim costurile de uscare profesională cu pompe și echipamente de uscare.

Noi rambursăm familiei Schneider costurile de reparare a pereților și tavanelor.

 

 

Ce este un reflux de apă de ploaie și cum se întâmplă?

Un reflux datorat unei ploi puternice se întâmplă întotdeauna atunci când sistemul de canalizare nu mai poate face față precipitațiilor și apa este împinsă înapoi prin rețeaua de conducte a clădirii.

Germania este frecvent afectată de această consecință a schimbărilor climatice. Proprietarii de locuințe se tem în special de un scenariu: reflux

Mai multe informații despre asigurarea împotriva riscurilor naturale sunt disponibile aici.

 

 

Ce riscuri acoperă asigurarea de clădiri rezidențiale?

Cu o asigurare de clădiri rezidențiale, dumneavoastră ca proprietar vă asigurați împotriva

 • Daunelor produse prin foc (de ex. incendiu, trăsnet, supratensiune din cauza unei furtuni, explozie, implozie).
 • Daune produse de furtuni
 • Daune produse de grindină
 • Daune produse de apă (de ex. prin spargerea unei conducte și apa scursă din conductă).

Asigurarea de clădiri rezidențiale acoperă costurile în cazul unei daune parțiale sau totale, până la reconstrucția completă a clădirii, la prețul de construire actual.

În mod opțional, puteți să vă asigurați imobilul împotriva catastrofelor naturale. Printre acestea se numără

 • Inundație
 • Acumulare în urma unor ploi torențiale
 • Erupție vulcanică
 • Cutremur
 • Surpare de teren
 • Alunecare de teren
 • Presiunea zăpezii
 • Avalanșe

Asigurarea împotriva catastrofelor naturale este recomandată, deoarece fenomenele meteorologice extreme apar tot mai des, iar numărul de pagube cauzate de furtuni, vijelii sau inundații crește constant în Germania. 

Cu tariful nostru cel mai bun, Premium, suplimentar față de daunele descrise mai sus sunt asigurate financiar și pagubele produse asupra clădirii în urma unui furt sau unei efracții, în urma unor mușcături de animale, în urma unor fapte de vandalism, precum graffiti, sau în urma unor revolte interne.

Știați că: Asigurarea de clădiri rezidențiale acoperă casele unifamiliale și duplexurile, nefiind valabilă pentru clădiri de locuințe colective și clădiri comerciale cu o utilizare comercială de peste 50%. 

Cum pot să evit subasigurarea?

Ce înseamnă subasigurare?

Dacă suma asigurată - adică suma maximă pe care o plătește asigurătorul în cazul producerii daunei - este mai mică decât valoarea efectivă a clădirii dumneavoastră, există un caz de subasigurare.

Cum pot să evit subasigurarea?

Pentru ca în cazul producerii unei daune să fie acoperite toate costurile până la reconstrucția completă a clădirii, suma asigurată trebuie să corespundă valorii clădirii dumneavoastră. În caz contrar, dacă se produce dauna, este posibil ca costurile acoperite de asigurătorul dumneavoastră să fie reduse. Trebuie să aveți în vedere că suma asigurată trebuie să corespundă valorii de construcție nouă uzuală la nivel local, deoarece evoluția prețurilor de construire diferă foarte mult de la regiune la regiune.

Sfat: Pentru a evita subasigurarea, trebuie să aveți în vedere și pe perioada contractuală a asigurării de clădiri rezidențiale că s-ar putea să fie nevoie de o creștere a sumei asigurate, în urma unor măsuri de renovare sau de modificare constructivă.

Ce înseamnă renunțarea la subasigurare?

La asigurarea noastră de clădiri rezidențiale, nu există subasigurare, pentru că vă oferim o acoperire nelimitată: Nu trebuie să fixați o sumă asigurată, ci doar să indicați suprafața corectă a suprafeței rezidențiale, în metri pătrați. Acest lucru înseamnă automat renunțare la subasigurare.

Bine de știut: Contribuția asigurării dumneavoastră de clădiri rezidențiale depinde doar de suprafața dumneavoastră rezidențială și de codul poștal al dumneavoastră. 

Ce plătește asigurarea de clădiri în caz de incendiu?

În caz de incendiu, asigurarea de clădiri rezidențiale acoperă costurile unei reparații, respectiv a reconstrucției complete a clădirii dumneavoastră, la prețurile de construire la momentul respectiv. 

În plus, asigurarea acoperă următoarele costuri: 

 • Costuri pentru intervenția pompierilor
 • Beseitigungskosten von Schäden, die durch Löschwasser entstehen Costuri pentru remedierea daunelor produse prin apa de stingere
 • Costuri de cazare pentru locatarii clădirii deteriorate
 • Costurile pentru lucrări de curățare și demolare

Asigurarea de daune de foc reprezintă o prestație fundamentală a asigurării de clădiri rezidențiale și cuprinde totul de la despăgubirea financiară pentru daune mici reparabile, până la acoperirea costurilor în cazul pierderii totale a clădirii.

Cele mai frecvente cauze ale daunelor produse prin incendiu sunt:

 • Electricitate: de exemplu, cablurile defecte sau echipamentele electrice care cauzează un scurtcircuit pot provoca incendii mocnite.
 • Foc de grăsime: de exemplu, tigăile cu ulei, combinate cu căldură pot provoca rapid flăcări.
 • Flăcări deschise: de exemplu, atunci când o lumânare arde nesupravegheat în casă.
 • Daune produse de supratensiune: de ex. prin supratensiune la echipamente electrice din cauza unui fulger.

În asigurare sunt incluse daunele produse prin neglijență gravă?

Dacă o daună s-a produs în urma faptului că ați fost deosebit de neatent și nu ați luat măsurile necesare de precauție, este vorba despre neglijență gravă

Într-un astfel de caz, asigurătorul dumneavoastră este, de principiu, îndreptățit să reducă prestația din cauza neglijenței grave. Trebuie să aveți în vedere că această situație intervine relativ frecvent și că în cazul unei acțiuni intenționate, asigurătorul poate să refuze prestația chiar și în întregime. 

Exemplu de neglijență gravă:

Plecați de acasă deși în șemineul deschis arde un foc nesupravegheat. Din cauza unor scântei pornește un incendiu care se extinde rapid asupra întregii case. Prestațiile pot fi reduse de către asigurător, pe fondul neglijenței grave, dacă nu a fost convenită renunțarea la invocarea neglijenței grave.

Astfel, se recomandă încheierea unei asigurări de clădiri rezidențiale care include daunele produse prin neglijență gravă. 

Asigurarea noastră de clădiri rezidențiale include daunele produse prin neglijență gravă.

Suma asigurată puteți să o stabiliți în baza tarifului ales:

 • Tariful Pur: daune până la 2.500 EUR
 • Tarif Basis: daune până la 10.000 EUR
 • Tarif Premium: suma nelimitată

Care este diferența dintre asigurarea de clădiri rezidențiale și asigurarea de bunuri casnice?

Asigurarea de clădiri rezidențiale acoperă casa și obiectele legate fix de zidurile casei. Asigurarea noastră de clădiri rezidențiale cuprinde, de asemenea, clădiri secundare utilizate în scopuri particulare, precum pavilioane de grădină, șoproane și sere, garaje și carporturi.

Asigurarea de bunuri casnice acoperă bunurile dumneavoastră casnice. Printre acestea se numără obiecte libere, respectiv mobile, precum mobilier, îmbrăcăminte, echipamente electronice și bani în numerar. 

Bine de știut: Asigurarea de clădiri rezidențiale poate fi încheiată numai de către proprietarul clădirii; în schimb, asigurarea de bunuri casnice ar trebui încheiată de orice persoană.

În esență, riscurile asigurate sunt identice la ambele asigurări:

 • Foc
 • Furtună
 • Apă din conductă
 • Vijelie
 • Grindină

Atât asigurarea de clădiri rezidențiale, cât și asigurarea de bunuri casnice pot fi completate cu asigurarea împotriva catastrofelor naturale, pentru ca dumneavoastră să aveți o protecție financiară în cazul unor evenimente naturale precum inundație, cutremur sau alunecare de teren. Trebuie să aveți în vedere că în cazul ambelor asigurări trebuie să încheiați o asigurare separată împotriva catastrofelor naturale.

Asigurare împotriva catastrofelor naturale

Fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente - schimbarea climatică este în plin proces. V-ați adaptat acoperirea financiară la viteza schimbărilor climatice?

Fiți prevăzător și protejați-vă! Pentru ca ceea ce ați construit de-a lungul anilor să nu fie distrus în câteva secunde. Noi suntem alături de dumneavoastră.

Exemple de riscuri naturale
Inundații
Chiar dacă nu locuiți în apropierea unui râu sau pârâu, o inundație în urma unei ploi torențiale poate să afecteze pe oricine. Nu contează unde locuiți!
Apa își caută drumul spre cel mai jos punct, care, din păcate, deseori este pivnița.

Zăpadă
Masele de zăpadă pot dezvolta o greutate neimaginabilă care deseori deteriorează sau distruge acoperișurile. 

Cutremur
În majoritatea cazurilor, cutremurele produc daune semnificative, de la fisuri în pereții casei până la distrugerea întregii clădiri.

Asigurare de construire

Vă îndepliniți visul pe care îl aveți de mult și vă construiți o casă? Pentru ca visul să se împlinească, trebuie să aveți și o amplă protecție a casei noi - deja din timpul construirii.

Cu asigurarea de construire, casa dumneavoastră este asigurată pe întreaga durată a lucrărilor de construcție. Pentru ca construcția nouă să fie ridicată conform planului și fără surprize neplăcute, asigurarea de construire de la SIGNAL IDUNA cuprinde trei componente importante:

 • Asigurare de lucrări de construcții (oferă siguranță financiară pentru situații precum fenomene meteo extraordinare, daune consecutive în urma unor greșeli de proiectare, distrugere intenționată de către terți, vandalism și furt de materiale înglobate fix)
 • Asigurare de răspundere civilă pentru investitor
 • Asigurare gratuită împotriva incendiilor pentru construcția la roșu (până la 12 luni, dacă ulterior se încheie sau există deja o asigurare de clădiri rezidențiale)

 

 


Cere oferta in limba romana!

Asigurare de clădiri / imobiliară (Immobilienversicherung)


 

Asigurare importantă!

 


Asigurarea de protectie juridica

Asigurarea de protectie juridica

Asigurare de raspundere civila

Asigurare de raspundere civila


 

© 2024 Asigurari.de