Asigurare de sănătate de stat (GKV)

 

Casa de asigurări de sănătate IKK classic.

 

Bine aţi venit la Casa de asigurări de sănătate IKK!
Suntem una dintre cele mai mari case de asigurări legale de sănătate din Germania.
Cu o experienţă de 130 de ani, suntem și una dintre casele de
asigurări de sănătate care se bucură de cea mai mare tradiţie în Germania.
Aproximativ 3,2 milioane de persoane au încredere în noi,
iar acesta este un motiv de mândrie pentru noi!

 

 

Casa de asigurări de sănătate IKK classic se remarcă prin serviciile performante, competenţă şi viziune.
Suntem casa de asigurări de sănătate care vă oferă o imagine de perspectivă.
Pentru sănătatea şi viaţa dumneavoastră – şi pentru viitorul dumneavoastră.

 


Asigurarea de sănătate în Germania

Din 2009, fiecare persoană care are un domiciliu stabil în Republica Federală Germania este obligată să aibă o asigurare de sănătate. Asigurarea de sănătate este necesară chiar și în cazul șederii de scurtă durată, în caz contrar, eliberarea unei vize fiind refuzată.

Sistemul asigurărilor de sănătate din Germania

Societatea noastră se caracterizează printr-un principiu consemnat în Carta Socială Europeană: Aceasta facilitează accesul la asistență medicală cuprinzătoare tuturor cetățenilor statelor semnatare – indiferent de salariul și de starea sănătății acestora. Pentru a putea respecta acest principiu, sistemele sanitare din Uniunea Europeană sunt finanțate în mare parte din resurse publice.


În comparație cu sistemele altor țări, sistemul sanitar german prezintă următoarele caracteristici: nicăieri în altă parte în Europa nu există un sistem dual de asigurări de sănătate în regim privat (PKV) și în regim obligatoriu (GKV). Un sistem de asigurari de sănătate structurat cu posibilitatea alegerii casei de asigurări de sănătate (dreptul de alegere a casei) se cunoaște de altfel numai în Olanda și Elveția. Din România cunoaşteţi o structurare regională a caselor de sănătate. „Casele de sănătate judeţene“ sunt subordonate, altfel decât în Germania, unui fond naţional unic de asigurări de sănătate. Cheltuielile pentru sistemul de sănătate, conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, de 5 din PIB (2016) din România sunt aproape numai jumătate din cheltuielile germane (11,1 la sută din PIB). Aceasta este una din explicațiile pentru diferențele considerabile dintre cele două țări, în ceea ce privește calitatea și disponibilitatea asistenței medicale. În România, suma cheltuielilor private pentru sănătate este mai mare decât cea din Germania. în sistemul sanitar german predomină asigurarea de sănătate obligatorie: aproximativ 90 procente din populație sunt asigurate în regim obligatoriu.

 

Caracteristicile speciale ale sistemului german de asigurări de sănătate

Asigurările de sănătate germane se caracterizează printr-un sistem dublu, de asigurare de sănătate de stat (GKV) și de asigurare de sănătate privată (PKV). În timp ce GKV este accesibilă tuturor, pentru asigurarea de sănătate privată se aplică anumite condiții.

Cetățenii din țările din Spațiul Economic European¹ (SEE) și cetățenii din țările cu care a fost încheiat un acord de asigurări sociale², pot să rămână asigurați în sistemul de asigurări de sănătate din țara lor de origine. Serviciile de asigurare ale altor țări pot diferi semnificativ față de cele din Germania. Pentru aceasta, poate fi necesară o contribuție financiară proprie sau încheierea unei asigurări suplimentare.

Asigurarea de sănătate de stat (GKV) și principiul solidarității

Contribuțiile la asigurările de sănătate de stat depind de venituri. Baza este considerată venitul brut total, din care se percepe o rată unitară de contribuție de 14,6% (din 2021). Aceasta este împărțită în mod egal între asigurat și angajator, fiecare participând cu câte 7,3%. Suplimentar, fiecare casă de asigurări de sănătate percepe o contribuție suplimentară, care este plătită numai de către angajat. În cazul depășirii bazei de calcul a contribuției (2021: 4.837,50 EUR pe lună), venitul în plus peste această sumă nu are niciun rol în calcularea contribuției. În asigurarea de sănătate de stat, copiii și soțul/soția pot fi coasigurați gratuit, printr-o asigurare de familie.

Unele grupuri de persoane trebuie să adere la o asigurare de sănătate de stat. Printre acestea se numără, în mod neexhaustiv:

 Angajații (venitul brut sub plafonul obligatoriu de asigurare)

 Pensionarii (în cazul în care este completă perioada de preasigurare)

 Beneficiarii de ajutor de șomaj I

Asigurarea de sănătate pentru persoanele din alte ţări care studiază în Germania

Toți studenții străini care încep un studiu de specialitate la o universitate sau un colegiu din Germania, trebuie să aibă asigurare de sănătate. Înmatricularea nu se va face fără dovada unei asigurări de sănătate.

Obligația de asigurare pentru studenții din Germania

Se aplică condiții diferite, în funcție de scopul șederii, țara de origine și vârsta persoanelor care studiază. Practic, se disting următoarele cinci grupe de persoane:

1 Elevi din țările SEE1 sau din țările cu care Germania a încheiat un acord de asigurări sociale²
2 Elevi din toate celelalte țări
3 Elevi de peste 30 de ani sau care au finalizat cel de-al 14-lea semestru de studii de specialitate
4 Participanți la cursuri lingvistice de pregătire preliminară
5 doctoranzi și bursieri străini

Asigurarea de sănătate pentru cetățeni UE sub 30 de ani/de la 14 semestre de studii de specialitate

Elevii din țările SEE¹ sau din țările cu care a fost încheiat un acord de asigurări sociale², pot fi scutiți de obligația asigurării de sănătate din Germania atunci când fac dovada asigurării de sănătate în țara lor de origine:

Asigurare de sănătate în țara de origine Posibilități de asigurare în Germania Condiții suplimentare
Asigurare de sănătate de stat Recunoaștere în cazul unei
asigurări de sănătate de stat
Card european de asigurări de sănătate (EHIC) al casei de asigurări de sănătate din țara de origine
Asigurare de sănătate privată Asigurare de sănătate privată

Confirmare din partea casei de sănătate din țara de origine;

decontarea serviciilor și medicamentelor cu propria casă de asigurare de sănătate

fără asigurare de sănătate Asigurare de sănătate de stat sau privată de la 30 de ani este posibilă numai asigurarea privată

 

Atenție: Studenții străini care sunt asigurați privat în Germania, dar care nu au încă 30 de ani, au adesea nevoie la înmatriculare de un certificat de scutire de la asigurarea de sănătate de stat. Ulterior nu mai este posibilă aderarea la GKV pe perioada șederii pentru studii.

Obligația de asigurare de sănătate pentru persoanele care nu sunt cetățeni ai UEA

Elevii din toate celelalte țări trebuie să fie asigurați în Germania în timpul șederii, fie în sistemul de asigurări de sănătate de stat, fie în cel privat. De la vârsta de 30 de ani sau după finalizarea celui de-al 14-lea semestru de studii de specialitate, studenții din Germania nu sunt asigurați prin asigurare de sănătate de stat; aceștia trebuie să încheie o asigurare de sănătate privată. Același lucru se aplică și pentru persoanele care participă la cursuri lingvistice de pregătire preliminară.

Înainte de începerea unui studiu, studenții străini ar trebui să solicite o consiliere din partea Uniunii studenților sau a Oficiului internațional academic (Biroul Internațional) competente.

Munca în Germania – Asigurarea de sănătate pentru lucrătorii străini

Practic, se aplică: un angajat este asigurat social în țara în care lucrează. Chiar și în cazul unei șederi de muncă pe termen scurt, este necesar să adere la un sistem german de asigurări de sănătate.

Lucrătorii străini care provin din țările membre SEE¹ și din țările cu care Germania a încheiat un acord de asigurări sociale², au nevoie de o asigurare de sănătate în Germania, indiferent dacă sunt angajați sau dacă desfășoară o activitate independentă. Acest lucru se aplică și dacă persoana remunerată locuiește în alt stat membru sau dacă sediul angajatorului este în alt stat membru. Există numai două excepții:

1. dacă o persoană este remunerată simultan ca angajat într-un stat membru și ca persoană care desfășoară activități independente într-un alt stat membru, asigurarea socială este posibilă în ambele țări

2. detașare temporară în străinătate (maximum 12 luni) -> asigurare de sănătate în țara de origine (pentru aceasta este necesar formularul E 101)

Protecția prin asigurare de sănătate pentru cetățenii din afara UE

Indiferent de durata șederii, persoanele remunerate care provin din afara UE sunt supuse obligației de asigurare de sănătate germană, cu condiția să aibă și un permis de ședere, în plus față de permisul de muncă. Cetățenii țărilor terțe pot solicita acest lucru la Reprezentanța germană pentru străini sau la un birou pentru străini din Germania.

Munca și cercetarea în Germania

Munca și cercetarea în Germania – Asigurarea de sănătate pentru lucrătorii și oamenii de știință străini
Set de reguli pentru oamenii de știință străini

Chiar și pentru oamenii de știință (cercetători) străini și membrii familiei acestora care îi însoțesc este obligatorie o asigurare de sănătate. De aceea, pentru cetățenii țărilor terțe este neapărat necesar ca înainte de plecare să solicite informații despre posibilitățile de asigurare: Permisul de ședere se eliberează numai la prezentarea unei asigurări de sănătate. Prezentare succintă a reglementărilor legale:

Origine/tip de ședere Reguli privind asigurările de sănătate
Oameni de știință străini care provin din țările SEE1 și țările cu care s-a încheiat un acord de asigurări sociale2 Asigurarea de sănătate din țara de origine este valabilă și în Germania (Cardul european de asigurări de sănătate). Este necesar formularul numărul 1 sau 101 de la casa națională de asigurări de sănătate sau de la autoritățile de asigurări sociale din ţara natală
Oameni de știință străini cu domiciliul în Germania (în cazul șederii de lungă durată) Obligația de asigurare de sănătate la o companie de asigurări de sănătate autorizată din Germania
Asigurarea de sănătate existentă în țara de origine poate fi convertită la rata de calificare pentru perioada de ședere în Germania
Oameni de știință străini cu contract de muncă este obligatorie asigurarea de sănătate germană în sistem de stat sau privat
Oameni de știință străini cu bursă este posibilă numai asigurarea de sănătate privată

 

Asigurarea de sănătate pentru imigranții în Germania

Persoanele care doresc să emigreze în Germania și care doresc o ședere permanentă, trebuie să încheie o asigurare de sănătate. În caz contrar, li se va refuza acordarea vizei germane.

Dreptul de ședere pentru cetățenii UE

Practic, cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene au dreptul de a locui în orice țară a UE, chiar dacă nu sunt remunerați acolo. Cu toate acestea, dreptul de ședere depinde de două condiții:

1. Imigranții trebuie să dovedească că au suficiente „resurse” pentru a-și putea acoperi mijloacele de trai în țara UE în cauză

2. Încheierea unei asigurări de sănătate în „noua” țară UE

Asigurarea de sănătate germană pentru elevi, stagiari și personalul au-pair

Elevii de schimb, stagiarii străini și personalul au-pair care ocupă un loc de muncă în Germania, trebuie să prezinte o asigurare medicală și de accidente pentru perioada șederii lor. Stagiarii străini și personalul au-pair sunt obligați să încheie o asigurare de stat numai dacă câștigă mai mult de 450 de euro pe lună. Cu toate acestea, ei pot încheia o asigurare de sănătate privată adaptată în mod special nevoilor oaspeților și vizitatorilor străini care provin din Spațiul Economic European¹ și din țările cu care s-a încheiat un acord de asigurări sociale².

Vizitatorii din țările membre SEE¹ pot fi tratați în Germania pe baza Cardului european de asigurări de sănătate (EHIC). Dacă țara de origine a încheiat cu Germania un acord de asigurări sociale², incluzând reguli cu privire la asigurarea de sănătate, pot fi solicitate în Germania servicii în anumite circumstanțe. Anvergura serviciilor este reglementată prin acordul respectiv. Dacă țara de origine nu face parte din SEE1 și nu există niciun acord de asigurări sociale², trebuie încheiată o asigurare de sănătate privată. În cazul personalului au-pair, costurile pentru PKV și asigurarea de accident trebuie asigurate de către familia gazdă.

Restricții de vârstă pentru personalul au-pair:

  • De regulă: între 18 și 27 de ani

  • Pentru solicitarea unei vize: între 18 și 26 de ani

  • Origine într-un stat nemembru UE: între 18 și 24 de ani

  • Durata maximă a asigurării: 12 luni

Este recomandabil ca înainte de o ședere în străinătate, să se solicite o consiliere independentă în țara de domiciliu sau de ședere. Aceasta poate fi oferită, de exemplu, de către reprezentanțele competente pentru străini ale autorităților de imigrare sau în mod special, de către companiile de asigurare.

Atenție: Ofertele tarifare și serviciile variază în funcție de furnizor – prin urmare, prețurile și serviciile ar trebui să fie verificate în avans. De asemenea, există și tarife pentru persoane care se află în Germania pentru o perioadă scurtă de timp, în cadrul unui program Work & Travel.

Sfaturi utile pentru străinii aflați în Germania

Ce e de făcut în caz de urgență? Atunci când aveți nevoie de asistență medicală în caz de urgență, este important să știți cui să vă adresați și cum să obțineți ajutor.

1. Numere de telefon importante în cazuri de urgență

Aveți nevoie de următoarele numere de urgență dacă este necesar rapid și direct un tratament medical sau în cazul unei alte situații de urgență:

112 → Serviciul medical de urgență și/sau ambulanță și/sau pompieri (valabil în toată Europa)
110 → Poliție (Toate numerele de telefon de urgență sunt apelabile gratuit.)

2. Servicii medicale

Posibilități de a primi îngrijiri medicale în afara orelor de program:

    116117 → serviciul medical al asociației asigurărilor de sănătate
    Camera de urgență a spitalului municipal sau a clinicii universitare din localitatea respectivă

3. Medicamente și farmacii

Medicamentele sunt obținute de obicei prin farmacii; Germania deține o rețea de farmacii foarte densă. Acestea sunt inscripționate prin litera „A”, mare, de culoare roșie. Între timp, a devenit frecventă și comandarea medicamentelor de la farmaciile de pe internet. Însă trebuie făcută o distincție între:

  • Medicamentele eliberate fără prescripție medicală

  • Medicamentele eliberate cu prescripție medicală (de ex., antibiotice), examinare medicală prealabilă și prescripție medicală, precum și o taxă suplimentară sunt necesare

În Germania a fost înființat un serviciu de urgență al farmaciilor în caz de urgență. Adresa farmaciei relevante („farmacia de serviciu”) din apropiere
poate fi găsită în ziarul actual sau la avizierul fiecărei farmacii.

4. Consiliere și ajutor – Linkuri utile

Instituții de învățământ Adresă
Oficiul de afaceri externe www.auswaertiges-amt.de
Oficiul federal pentru migrație și refugiați www.bamf.de
Comisarul federal pentru străini www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Consiliile de landuri pentru refugiați www.fluechtlingsrat.de
Serviciul german de schimb academic (DAAD) www.daad.de
Uniunea germană a studenților (DSW) www.internationale-studierende.de
Fundația pentru promovarea conferinței rectorilor universitari www.hochschul­kompass.de
Secretariatul Conferinței permanente a Ministerului culturii al landurilor
Oficiul central pentru educație externă
www.anabin.kmk.org
Institutul Goethe www.goethe.de
Societatea pentru pregătirea studiilor academice și dezvoltarea testelor Institutul
TestDaF (pentru testarea limbii germane ca limbă străină)
www.testdaf.de
Ministerul federal al educației și cercetării www.bmbf.de
Oficiul federal pentru asigurări www.bundes­versicherungs­amt.de
Centrul federal pentru educație politică (BPB) www.bpb.de
Alianța germană pentru asigurări de sănătate – pentru străinătate (DVKA) www.dvka.de

 

Instituții medicale Adresă
Ministerul federal pentru sănătate (BMG) www.bundes­gesundheits­ministerium.de
Centrul federal de educație pentru sănătate (BZgA) www.bzga.de
Asociația federală pentru prevenirea și promovarea sănătății (BVPG) www.bvpraevention.de
Centrul independent de consilierea a pacienților din Germania (UPD) www.patienten­beratung.de/de
Crucea roșie germană (DRK) www.drk.de
Serviciul de bunăstare socială – Diaconia Germania www.diakonie.de
Caritas Germania www.caritas.de
Asociația de muncă federală de îngrijire gratuită în vederea bunăstării (BAGFW) www.bagfw.de
Ajutorul german pentru SIDA www.aidshilfe.de
Centrul german pentru probleme de dependență (DHS) www.dhs.de
Deutsche STI-Gesellschaft e.V. – Societatea pentru promovarea sănătății sexuale www.dstig.de
Societate germană pentru nutriție www.dge.de
Rețeaua Orașe sănătoase www.gesunde-staedte-netzwerk.de

 

Asigurări suplimentare

Asigurările suplimentare sunt utilizate pentru a acoperi anumite servicii care lipsesc din asigurarea de sănătate. Se încheie cu o companie privată de asigurări, indiferent de venit. De exemplu, asigurări suplimentare importante sunt: asigurarea suplimentară de îngrijire, asigurarea suplimentară pentru servicii dentare sau asigurarea suplimentară de spitalizare.

Vezi detalii

Casa de asigurări de sănătate IKK classic

Casa de asigurări de sănătate IKK classic – asigurarea dumneavoastră de sănătate pentru un viitor sănătos în Germania.

Cine ştie ce ne rezervă viitorul?
Din acest motiv trebuie să mizaţi în toate situaţiile pe siguranţă la capitolul sănătate.
Casa de asigurări de sănătate IKK classik este un partener care, conform motoului nostru, vă puteţi baza pe parcursul întregii vieţi.
Mizaţi pe noi în calitate de casa dumneavoastră de asigurări de sănătate pentru toate situaţiile care se înregistrează pe parcursul vieţii.

În calitate de casă de asigurare legală de sănătate acoperim costurile dumneavoastră pentru consulturile medicale,
intervenţiile medicale, medicamente, elemente auxiliare de la proteză auditivă până la cadrul de deplasare cu rotile,
ofertele de prevenţie, de exemplu consultanţa în domeniul alimentar, sau programele de renunţare la fumat şi multe altele.

 
Suntem mereu aici pentru dumneavoastră

Personal la faţa locului, prin intermediul liniei noastre de asistenţă
telefonică sau online – suntem aici pentru dumneavoastră, 24 de ore din 24, 365 de zile pe an.
Pe întregul teritoriu federal puteţi beneficia de consultanţă din partea noastră
în aproape toate localităţile mai mari, în cadrul unui centru de service.

Telefon: 0800 455 1111

Deveniţi asigurat a casei de asigurări de sănătate IKK classik

Mutaţi-vă la casa de asigurări de sănătate cu cel mai bun raport între preţ şi calitate.
Consultanţii casei de asigurări de sănătate IKK clasic vă transmit cu plăcere o ofertă individuală.

Pentru mai multe informații vă aşteptăm la sediul biroului nostru sau la telefon!

Sediul biroului
Telefon +49 170 5475261 în limba română

Aproape de familii, performant, orientat către servicii şi de încredere – acestea sunt caracteristicile oferite de casa de asigurări de sănătate IKK classik.
Alături de noi beneficiaţi de o protecţie corespunzătoare. Ne ocupăm de dumneavoastră şi de copiii dumneavoastră, deoarece sănătatea dumneavoastră este prioritară pentru noi.


Este important pentru noi să vă putem oferi numeroase servicii suplimentare faţă de media de la nivelul pieţei.
Astfel avem la dispoziţie pentru dumneavoastră de exemplu diverse oferte în domeniul stomatologic.Şi în sectoarele prevenţie şi îngrijire profitaţi alături de noi de oferte complexe de servicii.

Pentru noi este important să vă oferim un serviciu performant. Vă oferim asistenţă în cazul în care sunteţi bolnav şi vă ajutăm pe parcursul tratamentului şi ulterior acestuia. În cadrul numeroaselor noastre reprezentanţe suntem prezenţi personal pentru dumneavoastră. Ne puteţi contacta şi telefonic pentru a obţine răspunsuri la întrebările dumneavoastră.
Trebuie doar să ne apelaţi la numărul: +49 170 5475261

Prietenii la nevoie se cunosc: suntem aici pentru dumneavoastră şi în cazuri grave. Dacă aveţi nevoie de servicii spitaliceşti, puteți alege spitalul care urmează să vă asigure tratamentul. Dacă aveţi nevoie de servicii de îngrijire sau de un tratament în scop de recuperare, vă stăm cu siguranţă de asemenea la dispoziţie.

Primiți mai mult înapoi cu IKK Spartarif până la 600 de euro anual

IKK Spartarif

Sunteți sănătos, iar în anul curent nu aveți nevoie de asistență medicală? Atunci, cu tariful opțional IKK Spartarif economisiți până la 600 de euro pe an.

Așa beneficiați de IKK Spartarif
▪ Per an, vi se rambursează contribuția pe o lună pe care o virați către casa de asigurări de sănătate
▪ Condiția este ca dumneavoastră* să nu fi beneficiat de prestații pe parcursul unui an.

Exemplu IKK Spartarif
▪ Angajat, venit lunar brut: 3.200 de euro
▪ Căsătorit, un copil sub 18 ani
▪ Soția și copilul beneficiază de coasigurare de familie gratuită la IKK classic
▪ Cu excepția consulturilor preventive legale, niciunul dintre membrii adulți ai familiei nu a beneficiat de prestații

Rambursarea contribuției 249,60€ 
3.200 x 7,8 %   
Bonus de familie pentru soție +50€
Bonus de familie pentru copil +25€
  +324,60€

*Valabil și în cazul persoanelor în vârstă de peste 18 ani, coasigurate prin familie.

Primiți mai mult înapoi cu IKK Spartarif Plus până la 900 de euro anual

IKK Spartarif Plus

Ați fi dispus să plătiți o franșiză mică la posibilele cheltuieli medicale? Atunci, cu tariful opțional IKK Spartarif Plus economisiți anual până la 900 de euro.

Prevenție inclusă
Cu tarifele opționale, beneficiați de rambursările regulamentare pentru toate prestațiile preventive legale și medical justificate, toate vaccinurile de protecție și cursurile sanitare.

Important: Rambursarea contribuției nu este afectată nici de prestațiile necesare ale casei publice de asigurări de sănătate pentru copiii dumneavoastră în vârstă de sub 18 ani, coasigurați prin familie.

Obțineți mai mult cu IKK Spartarif Plus

Rambursarea a jumătate din contribuția lunară dacă dumneavoastră* nu ați beneficiat de tratament medical pe parcursul unui an
▪ Suplimentar, pentru toți aparținătorii coasigurați prin familie beneficiați de câte un bonus de familie
▪ Protecție medicală completă, și cu tariful opțional IKK Spartarif Plus
▪ În caz de tratament medical sau de spitalizare, beneficiați de toate prestațiile necesare (rambursarea contribuției și bonusul de familie se pierd)
▪ Dacă franșiza depășește cuantumul primei aferente categoriei dumneavoastră de tarif, riscul financiar pe care îl suportați este limitat

Exemplu IKK Spartarif Plus
▪ Angajat, venit lunar brut: 3.200 de euro
▪ Necăsătorit, doi copii sub 18 ani, ambii copii sunt coasigurați prin familie, gratuit, la IKK classic
▪ Cu excepția consulturilor preventive legale, nu s a beneficiat de prestații

Primă 450€
Franșiză 0€
Rambursarea contribuției (jumătate din contribuția lunară) +124,80€
Bonus de familie pentru copii +50€
  +624,80€

*Valabil și în cazul persoanelor în vârstă de peste 18 ani, coasigurate prin familie.

 


Deveniti membru acuma la

Deveniti membru acuma la


 

Asigurare importantă!

 


Asigurarea de indemnizatie medicala

Asigurarea de indemnizatie medicala

Cu asigurarea de indemnizație medicală vă protejați împotriva pierderii de venit în cazul unei boli de lungă durată. Protejați vă venitul!

 

DE LA  1  EURO PE LUNĂ

 

Vezi detalii

Asigurare de spitalizare

Asigurare de spitalizare

Asigurarea suplimentară de spitalizare - pentru cel mai bun tratament și un maxim de confort la spital. Tratament asigurat de către medicul‑șef, camere de o persoană sau de două persoane, diurnă de spitalizare, alegerea liberă a spitalului. Camere de două persoane. Alegerea liberă a spitalului. Rooming‑in.

 

DE LA  3  EURO PE LUNĂ

 

Vezi detalii


¹ State UE/SEE: State membre UE și Liechtenstein, Norvegia, Islanda + Elveția
² State care au încheiat un acord de asigurări de sănătate cu Germania: Bosnia-Herțegovina, Departamentele de peste mări ale Franței (Guyana Franceză, Guadeloupe, Martinica, Mayotte, Reunion), Israel³, Croația, Maroc, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia și Tunisia
³ Acordul se referă exclusiv la asistența de maternitate din cadrul asigurărilor de sănătate.


 

 

© 2023 FinanzShop Toate drepturile rezervate.